Spelen vi spelar

I vår lokal spelas det en hel del olika figurspel. Exakt vilka som spelas kan variera över tid beroende på sådant som nya släpp till spelen och kommande turneringar. Vissa spel förekommer regelbundet, medan andra spelas mer sporadiskt.

Nedan följer en lista i alfabetisk ordning på spelen som förekommer i lokalen (med länkar till spelens hemsidor där det finns). Spel tenderar dock att både tillkomma och försvinna, så listan är inte på något sett definitiv.