Medlemskap

Lokalen är först och främst tillgänglig för dem som har betalat LBK:s avgift. Avgiften betalas för antingen hel- eller halvår med perioderna 1:e januari till 30:e juni och 1:e juli till 31:e december.

Vid deltagande i en turnering eller speldag i lokalen ska en person som inte har betalat avgiften betala en avgift på 50 kr för just den dagen. Till nöds så kan 50 kr accepteras vid andra tillfällen också.

Förutom att betala för sig för att få vara i lokalen så finns det en lös åldersgräns på 18 år.

VadPris
Medlemskap Helår500kr
Medlemskap Halvår250kr
Dagsinträde (turnering/speldag)50kr
Skåp Helår (endast för medlemmar)200kr
Skåp Halvår (endast för medlemmar)100kr

Betalar gör du genom att sätta in pengar på plusgiro: 43 39 61-0 eller betalar via Swish till nummer 123 23 28 631. Skriv ditt namn (inte ditt användarnamn) och vad du köper i meddelandefältet (ex. Ditt Namn LBK- helår + 1 skåp halvår). Vi föredrar betalning via Swish (snabbare att administrera).

LBK är en del av Spelföreningen Dragon’s Den. När du betalar avgiften till LBK blir du även medlem i Dragon’s Den (om du inte redan är det). Gå in på dragonsden.se och registrera dig under ”Medlemskap”.

Din figurspelsförening i Linköping!