Avgifter & regler

För att få använda Little Brother Kevin’s lokal måste man betala en avgift. Avgiften kan lösas för halvår eller helår (enligt kalenderår, inte från och med det datum du betalar). Betalar gör du genom att sätta in pengar på plusgiro: 43 39 61-0 eller betalar via Swish till nummer 123 23 28 631. Skriv ditt namn (inte ditt användarnamn) och vad du köper i meddelandefältet (ex. Ditt Namn LBK- helår + 1 skåp halvår).

LBK är en del av Spelföreningen Dragon’s Den. När du betalar avgiften till LBK blir du även medlem i Dragon’s Den (om du inte redan är det). Du måste också registrera dig som medlem på denna länk!

Halvår – 250kr:
Löses för perioderna 1 januari till 30 juni (halvår 1) eller 1 juli till 31 december (halvår 2).
Din betalning gäller för den pågående sexmånadersperioden (kalenderhalvår).

Helår – 500kr:
Löses för två (2) sexmånadersperioder (kalenderhalvår) i rad. Detta kan sträcka sig över ett årsskifte om man betalar under den andra halvårsperioden av ett år.

Endagsbiljett – 50kr:
Har du inte betalt avgift och befinner dig i lokalen för att delta i spel, turnering eller annan aktivitet kan du lösa ett tillfälligt inträde. Betalning sker då kontakt till lokalansvarig alt. i det för ändamålet avsedda skrinet.

Om man inte tänker förnya sin rättighet att nyttja lokalen får man gärna meddela detta till administrativt ansvarige, Jacob Karlsson, via mail (jacob.karlsson1986 [at] gmail.com) eller PM på forum (användarnamn Yabob) så slipper du påminnelser om att du inte betalat och administrativt ansvarige kan fokusera energi på annat än att jaga dig.

Skåp – 100kr/halvår:
Betalar du LBK:s avgift finns möjligheten att hyra ett (1) skåp i lokalen. Betalningen gäller för pågående kalenderhalvår, oavsett när du betalar. Det går givetvis bra att betala för hela året på en gång. I sådant fall betalar du in 200kr. Glöm ej meddela administrativt ansvarige vilket skåp du valt att hyra (som är ledigt). Om du flyttar från Linköping så meddela om du inte längre använder skåpet så andra som vill hyra skåp får möjlighet till det.

Little Brother Kevin ansvarar inte för figurer och saker som förvaras i och utanför skåpen, det är bara en tjänst som erbjuds för att slippa frakta sina modeller och liknande mellan lokalen och hemmet varje gång man vill spela.

Tömning av skåp, om du inte vill hyra längre, ska ske innan perioden går ut. Allt som är kvar efter detta och trots påminnelser kommer tillfalla LBK som klubb och får fritt förvaltas av klubben som den anser lämpligt.

Regler

Följande regler gäller i lokalen:

 • Svensk lag gäller i lokalen (för mer information se Sveriges rikes lag).
 • Vi uppför oss trevligt mot varandra (eller åtminstone civiliserat).
 • Det finns papperskorgar, lägg ditt skräp där. Töm papperskorgarna om du är sist att lämna lokalen (om de är fulla eller innehåller matsopor/matförpackningar)!
 • Man får inte gå i ytterskor i lokalen.
 • Ventilationen går att slå av och på med en timer innanför ytterdörren. Gör gärna det.
 • I köket/hallen finns en säck för pantflaskor, lägg dina pantflaskor i den.
 • Lämna inte dina saker liggande i lokalen. Har du ett skåp ska de vara där, annars ska de vara hemma. Det är ok att förvara saker i lokalen en kortare tid om man har svårt att få hem prylarna.
 • Håll någorlunda rent efter dig.
 • Man får inte röka på innergården. Gå ut till gatan.
 • Se till att det är släckt, låst och att inget som går på ström är på (det inkluderar ventilationen) om du är den siste att lämna lokalen.
 • Diska efter dig! Om du är sist, se till att smutsig disk blir diskad (även om det inte är ditt). Skäll på dina slarviga kompisar nästa gång du träffar dem.