Regler för lokalen

Regler

Följande regler gäller i lokalen:

 • Svensk lag gäller i lokalen (för mer information se Sveriges rikes lag).
 • Vi uppför oss trevligt mot varandra (eller åtminstone civiliserat).
 • Det finns papperskorgar, lägg ditt skräp där. Töm papperskorgarna om du är sist att lämna lokalen (om de är fulla eller innehåller matsopor/matförpackningar)!
 • Man får inte gå i ytterskor i lokalen.
 • Ventilationen går att slå av och på med en timer innanför ytterdörren. Gör det.
 • I köket/hallen finns (ibland) en säck för pantflaskor, lägg dina pantflaskor i den.
 • Lämna inte dina saker liggande i lokalen. Har du ett skåp ska de vara där, annars ska de vara hemma.
 • Håll rent efter dig.
 • Man får inte röka på innergården. Gå ut till gatan.
 • Tom spelbordet efter dig när du har spelat klart.
 • Se till att det är släckt, låst och att inget som går på ström är på (det inkluderar ventilationen) om du är den siste att lämna lokalen.

Din figurspelsförening i Linköping!